Internetipoe Naturaltervisetoode.ee tellimisinfo ja kasutustingimused

1.Üldtingimused

1.1. Käesolevad müügitingimused kehtivad aadressil www.naturaltervisetoode.ee asuvas ostukeskkonnas (edaspidi internetipoes), mida haldab Tootsimaja OÜ.

1.2. Müügitingimused reguleerivad Tootsimaja OÜ (edaspidi müüja) ja internetipoes ostu sooritava isiku (edaspidi klient) vahelisi tekkivaid õigussuhteid.

1.3. Müügitingimustes reguleerimata küsimustes lähtuvad pooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusnormidest.

1.4. Internetipoes ostu vormistamisega kinnitab klient, et on tutvunud käesolevate müügitingimustega ning nõustub neid järgima.

1.5. Müüjal on õigus ette teatamata ja ühepoolselt müügitingimusi muuta. Kliendi jaoks kehtivad ostu sooritamise hetkel kehtinud müügitingimused.

2.Lepingu sõlmimine

2.1. Kliendil on võimalik osta internetipoes müüja poolt pakutavat kaupa.

2.2. Kliendi ja müüja vaheline müügileping jõustub hetkel, kui kliendi poolt tasutud kauba ostuhind on laekunud müüja arveldusarvele.

2.3. Klient saab kauba eest tasuda ülekandega müüja pangaaarvele või pangalingi olemasolul pangalingi kaudu. Tasuda saab eurodes.

3.Kauba kohaletoimetamine

3.1. Kaup tarnitakse kliendile esimesel võimalusel peale müügilepingu jõustumist, kuid mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul ostu sooritamisest.

3.2. Klient saab valida kahe erineva kohaletoimetamise viisi vahel. Kaup toimetatakse kliendini Eesti Vabariigi piires vastavalt kliendi poolt valitud tarneviisile.

3.2.1. Kauba tellimine Itella SmartPOST pakiautomaati:

3.2.1.1. Kohaletoimetamine on tasuta juhul, kui ühe tellimusega ostetud kauba kogusumma on vähemalt 30 eurot. Väiksemas summas tellimuse korral on kohaletoimetamistasu 3.00 €.

3.2.1.2. Müüja saadab kliendi poolt tellitud kauba kliendi määratud (asula, pakiautomaat) SmartPOST.i pakiautomaati;

3.2.1.3. Kaup jõuab üldjuhul pakiautomaati 3 tööpäeva jooksul alates lepingu jõustumisest;

3.2.1.4. Kui tellitud kaup on jõudnud SmartPOST pakiautomaati, saadetakse kliendile selle kohta teade SMS-i teel, mis sisaldab pakiautomaadi avamiseks vajalikku turvakoodi;

3.2.1.5. SMS teade tuleb säilitada kuni tagastuseperioodi lõpuni, sest kauba tagastamisel kasutatakse SMS-is olevat tagastuskoodi;

3.2.1.6. Kaupa hoitakse Itella SmartPOST pakiautomaadis 7 kalendripäeva. Konkreetse paki hoiuaega on võimalik pikendada 7 päeva võrra, selleks peab klient ise SmartPOST-iga ühendust võtma.

 

3.2.1.7 Tasuta kohaletoimetamine kaotab kehtivuse kui klient tagastab (osaliselt) kauba ning lõplik ostusumma jääb alla vastavat tasuta kohaletoimetamiseks vajalikku ostusumma piirmäära. Sellisel juhul müüja tagastab kliendile tagastatud toodete ostusumma, millest on lahutatud kohaletoimetamise tasu.

3.3 Kauba kohaletoimetamine Võru linna piires on tasuta sõltumata kauba maksumusest:

Võru linna piires toimub kauba kohaletoimetamine T – R kell 10:00 – 15:00;

Kaubale on võimalik ka ise järgi tulla meie poodi aadressil Jüri tn 26, Võru (hall maja).

4.Tellimusest taganemine ja kauba tagastamine

4.1. Ostetud kaupa on võimalik tagastada 14 päeva jooksul alates kauba SmartPOST pakiautomaati saabunud kauba kättesaamisest.

4.2. Kauba tagastamiseks tuleb kliendil kaup viia originaalpakendis kauba üleandmise kohta:

4.2.1 SmartPOST pakiautomaati tellitud kaup tuleb tagastamiseks viia SmartPOST pakiautomaati ning kasutada tuleb SMS-ga saadud tagastuskoodi. Kauba tagastamisel tuleb sihtkohaks märkida Võru Kagukeskuse pakiautomaat (Tootsimaja OÜ, telefon: 56 998 224 ).

4.3. Kauba tagastamise tasub klient.

4.4. Juhul, kui klient tagastab kauba peale müügitingimuste punktis 4.1. sätestatud tähtaega, kannab klient tagastamisega seotud kulud.

4.5. Tagastatud kauba ostusumma kannab müüja kliendi kontole (raha tagastatakse samale pangakontole, millelt toimus tasumine) 14 tööpäeva jooksul alates kauba müüjani jõudmisest ning peale kauba üle kontrollimist.

4.6. Tagastatav kaup peab olema avamata, kasutamata, rikkumata, määrdumata, siltidega ja originaalpakendis.

5.Isikuandmete käitlemine

5.1. Klient annab internetipoe kasutamisel nõusoleku müüjale (isikuandmete töötlejaks on Tootsimaja OÜ) enda isikuandmete töötlemiseks käesolevas lepingus sätestatud tingimustel.

5.2. Isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning neid kasutatakse teenuse osutamiseks.

5.3. Müüjal on vajalik teatud isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele seoses kauba kättetoimetamisega.

5.4. Müüja järgib isikandmete kaitsega seotud seadusandlust ning tavasid ja ei edasta kliendi isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

6.Vastutus ja vääramatu jõud

6.1. Müüja ja klient vastutavad teineteise ees käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

6.2. Müüja vastutab kauba lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis tekib pärast juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko üleminekut ostjale, kui kauba lepingutingimustele mittevastavus tekkis müüja kohustuste rikkumisest tulenevalt.

6.3. Müüja ei vastuta kauba lepingutingimustele mittevastavuse eest, kui ostja lepingu sõlmimisel kauba lepingutingimustele mittevastavust teadis või pidi teadma.

6.4. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

6.5. Müüja vastutab kliendi ees maksimaalselt kauba müügihinna ulatuses.

7.Muud tingimused

7.1. Müüjal on õigus keelduda kliendilt tellimuse vastuvõtmisest ja müügilepingu sõlmimisest omal äranägemisel.

7.2. Poolte vahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Tartu Maakohtusse.

Küsimuste, ettepanekute vms. korral palun saatke e-kiri aadressile kaja@naturaltervisetoode.ee  või kasutage meie internetipoe kontaktvorme.
Meie internetipoe kasutustingimused kehtivad alates 01.04.2016.a.